Demokratisatsning i Uppsala

Den 11 maj genomförde Uppsala län en demokratisatsning då flera aktörer undertecknade Deklaration för en stark demokrati. Aktörerna som deltog var Uppsala universitet, Uppsala kommun, Heby kommun, Enköpings kommun,  Barnombudet i Uppsala län och Länsstyrelsen i Uppsala.

”Demokratin kan inte tas för given utan måste befästas och värnas varje dag. Samtidigt som den svenska demokratin står sig stark, finns det utmaningar mot demokratin – till exempel hot och hat som riskerar att tysta forskare, journalister, politiker och andra som deltar i det offentliga samtalet. Genom att en bredd av aktörer undertecknar Deklaration för en stark demokrati skapas en stark samling för ökad delaktighet och för ett demokratiskt samtal som ger utrymme för alla. Ju fler aktörer som deltar i arbetet för att stärka demokratin, desto fler kan vi nå, därför är Länsstyrelsens satsning på ett arbete för social hållbarhet och demokrati på flera nivåer särskilt värdefull. Det är fint att så många aktörer i Uppsala län vill delta i samlingen för en stark demokrati, säger Emma Frans, Demokratiambassadör kommittén Demokratin 100 år.

Bland åtagandena finns flera exempel som syftar till att stärka den lokala demokratin. Några av dessa är Uppsala kommuns arbete med utveckling av ett aktivitetshus, Heby kommuns utredning av hur invånarnas inflytande kan öka och Enköping kommuns kartläggning av demokratiarbetet i syfte att ta fram demokratistärkande åtgärdsförslag. Länsstyrelsen åtar sig även att arbeta för social hållbarhet genom forumet Råd för social hållbarhet som bland annat tillhandahåller en plattform för delaktighet.

Utöver det finns flera exempel för utveckla kunskapen om demokratin. Barnombudet i Uppsala ska genomföra klassrumsbesök för att bland annat kunskapshöja om rättigheter och Uppsala universitet ska införa ett forskningsprogram om demokrati.

Läs aktörernas åtaganden nedan

Syntolkning:

Bild 1: Kollage med Emma Burstedt, kommundirektör från Heby kommun,  Göran Enander, landshövding från Länsstyrelsen Uppsala, Emma Frans, demokratiambassadör från kommittén Demorkatin 100 år, Erik Pelling, kommunstyrelsens ordförande från Uppsala kommun samt Anders Hagfeldt, rektor vid Uppsala universitet.

Bild 2: Lisa Skiöld från Barnombudet i Uppsala län tillsammans med Emma Frans. 

Foto: Länsstyrelsen Uppsala 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Dela via

Kopiera länk

Kopiera