Sustainable poetry, Ung Media Sverige och tre kommuner undertecknar Deklaration för en stark demokrati

Sustainable Poetry, Tyresö kommun, Vadstena kommun, Vetlanda kommun och Ung Media Sverige,
undertecknar Deklaration för en stark demokrati.

Sustainable Poetry

I samband med demokratins 100-års jubileum bjuder Sustainable Poetry in barn och unga till
poesiutmaningen och samskapandet av e-poesiantologin ”Tankar om demokratins framtid – av 100
barn och unga”.

Inom ramen för deklarationen kommer Sustainable poetry lyfta fram barns perspektiv och barns aktörskap i syfte att ge dom en röst kring hur demokratin kan utvecklas och stärkas. Sustainable poetry har även uppmärksammat demokratins 100års-jubileum i sina sociala kanaler.

Läs deras åtaganden här

Läs mer om Sustainable Poetry här

Tyresö kommun

Inom ramen för deklarationen har Tyresö kommun bland annat arrangerat föreläsningar och författarbesök.  I september föreläste Anders Johnson om ”rösträtten 100 år”. I oktober besökte författaren Ulrika Knutson kommunen. Hon föreläste om ”Den besvärliga Elin Wägner”. Kommunen har även uppmärksammat demokratins 100års-jubileum i sina sociala kanaler.

Läs deras åtaganden här

Vadstena kommun

Inom ramen för deklarationen har Vadstena kommun. I början av december genomförde Vadstena kommun i samband med det sista kommunstyrelsesammanträdandet för i år att uppmärksamma demokratins 100 års jubileum genom att göra ett reportage om hur lokal demokratin fungerar.

Läs deras åtaganden här

Vetlanda kommun
Inom ramen för deklarationen arbetar kommunen internt utifrån en handlingsplan för att förebygga och hantera kränkningar och repressalier samt utifrån en likabehandlingsplan på sina arbetsplatsträffar. Vetlanda kommun genomför även möten med det kommunala rådet för funktionshindrade för att diskutera och informera om frågor som rör funktionshindrade och tillgänglighet.

Läs deras åtaganden här

Ung Media Sverige

Inom ramen för deklarationen kommer Ung media Sverige delta i paneler och debatter för att uppmärksamma hat och hot mot både journalister och civilsamhälle, samt punkt 13 i Barnkonventionen. Ung media arbetar även med att öka transparensen och tydligheten inom organisationen, för att fler ska få möjlighet att tillgodose sig den kunskap om organisationen som behövs för att kunna vara med och påverka

Läs deras åtaganden här

Kommittén välkomnar samtliga aktörers undertecknande samt deras arbete med att stärka demokratin.

Syntolkning: Omslagsbilden visar Carina G Hördegård, kommunfullmäktiges ordförnde i Vetlanda kommun som undertecknar deklarationen. Nedanför syns Maria Glawe grundare och projektledare för Sustainable poetry underteckna deklarationen. Sedan syns Anita Mattsson kommunstyrelsens ordförande i Tyresö kommun underteckna deklarationen. Sedan syns Arne Sjöberg, kommunfullmäktiges ordförande i Vadstena kommun underteckna deklarationen. Längst ned i bild syns Agnes Hansius, förbundsordförande vid Ung media Sverige underteckna deklarationen.

Foto: Respektive aktör

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Dela via

Kopiera länk

Kopiera