Flera Samordningsförbund i Stockholms län undertecknar Deklaration för en stark demokrati

Sex stycken Samordningsförbund i Stockholms län undertecknar Deklaration för en stark demokrati.

Samordningsförbunden arbetar med samverkan mellan Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, kommuner och regionen. Syftet är att  möjliggöra förbättrad hälsa samt ökad möjlighet till arbete eller studier för personer i behov av samordnat stöd.

Samordningsförbundet Sundbybergs stad

Inom ramen för deklarationen kommer förbundet anordna en demokratidag,  tillsammans med övriga förbunden som undertecknat deklarationen, för samtliga medarbetare. Syftet är att fördjupa kunskaperna kring hur förbundet säkerställer att medborgarnas erfarenheter, kunskaper och synpunkter integreras. Förbundet kommer även att uppmärksamma demokratins 100 års-jubileum i sina sociala kanaler.

Här finns deras åtaganden i sin helhet

Samordningsförbundet Östra Södertörn

Inom ramen för deklarationen kommer förbundet anordna en medarbetardag om delaktighet. Fokus för dagen är att säkerställa att de deltagare som tar del av deras aktiviteter och insatser är delaktiga i beslut om insatser och stöd. Syftet är att stärka medborgarnas deltagande och inflytande i förbundets verksamhet. Förbundet kommer även att uppmärksamma demokratins 100 års-jubileum i sina sociala kanaler.

Här finns deras åtaganden i sin helhet

Samordningsförbundet Huddinge, Botkyrka och Salem

Förbundet kommer att arrangera ett öppet webbinarium om icke-diskriminering och en inkluderande arbetsmarknad inom ramen för sina åtaganden. Förbundets kansli kommer att arbeta internt med att stärka medborgarnas inflytande och delaktighet i verksamheten. Förbundet kommer även att uppmärksamma demokratins 100 års-jubileum i sitt nyhetsbrev.

Här finns deras åtaganden i sin helhet

 

Samordningsförbundet Sollentuna – Upplands Väsby – Sigtuna

Inom ramen för deklarationen kommer förbundet att genomföra ett webbinarium med temat ”Demokratin 100 år”. Förbundet kommer även att stärka demokratiska aspekter i sina pågående projekt med fokus på mänskliga rättigheter, deltagande och icke-diskriminering.

Här finns deras åtaganden i sin helhet

 

Samordningsförbundet Stockholm stad

Inom ramen för deklarationen åtar sig förbundet att i sina interna och externa projekt stärka arbetet med jämställdhet, tillgänglighet och icke-diskriminering. Förbundet kommer även att uppmärksamma demokratins 100års-jubileum i sina sociala kanaler.

Här finns deras åtaganden i sin helhet

 

Samordningsförbundet Södertälje

Förbundet kommer inom ramen för deklarationen arbeta internt med demokratifrågan om våld i nära relation i syfte att öka upptäckten av våldsutsatthet och våldsutövande under hösten. Förbundet kommer även att uppmärksamma demokratins 100års-jubileum i sina sociala kanaler.

Här finns deras åtaganden i sin helhet

Kommittén välkomnar Samordningsförbundens undertecknanden och deras fortsatta arbete för att stärka demokratin.

Syntolkning: Omslagsbild, Catarina Örtengren Förbundschef Sundbybergs stad med styrelse undertecknar deklarationen. I fallande ordning undertecknar sedan Anna Lexelius Förbundschef Östra Södertörn, Elin Asplund, Förbundschef Huddinge, Botkyrka och Salem, Kipa Poikolainen, Förbundschef Sollentuna – Upplands Väsby – Sigtuna, Annika Angerfelt, Förbundschef  Stockholm stad samt Micaela Magnusson Förbundschef Södertälje.

Foto: Respektive förbund

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Dela via

Kopiera länk

Kopiera