Bokmässan 2021: Ungas delaktighet i demokratin

Kommittén Demokratin 100 år medverkade som temapartner på Bokmässan år 2021. Inom ramen för demokratitemat deltog demokratiambassadör Rosaline Marbinah i flera samtal, som i samtalet ”Unga och framtidstro” tillsammans med Josefine Fälth, ordförande i Sveriges Elevkårer och Seiran Alipour, socionom på BRIS.

I samtalet framgick att redan utsatta unga personer har blivit ännu mer utsatta under pandemin, och att ungas tillit till framtiden har påverkats. Frågor som unga påtalar prioriteras ofta bort enligt Rosaline:

  • ”Varför görs inte stora samhällsomställningar för att lösa klimatkrisen till exempel? Effekterna av pandemin tyder på att det går att göra stora samhällsomställningar, ändå görs inget åt de utmaningar som unga ser och vill lyfta.” säger hon.

Vård har seglat upp som den viktigaste politiska frågan bland unga, eftersom den psykiska ohälsan är så utbredd. Enligt BRIS har unga med psykiska besvär, familjekonflikter och våld i hemmet blivit ännu mer utsatta till följd av restriktioner och isolering (länk till rapport).

  • ”Många glömmer att alla inte har WI-FI hemma eller ett eget rum eller ens möjlighet att få lunch hemma. Hur ska man då kunna klara sin utbildning på distans?” frågar sig Seiran.

Sveriges elevkårer ser liknande problematik: i deras rapport om distansundervisningens effekter framgår att den psykiska ohälsan bland unga har förvärrats (länk till rapport). Social fobi har ökat, liksom ätstörningar och andra psykiska problem. Undersökningen har besvarats av fler tjejer än killar men det betyder inte att killar inte skulle vara utsatta av pandemins konsekvenser enligt Josefine. Hon menar att yrkesprogrammen, där många killar går, har varit särskilt drabbade av utebliven utbildning.

Var tredje elev oroar sig för att inte klara av universitetsstudier enligt rapporten.

  • ”Unga har förlorat mycket viktig utbildning och det behövs åtgärder från regering och kommun för att komma vidare i framtiden.” säger Josefine.

Även föreningsfriheten har påverkats. Många organisationer har förlorat viktiga mötesplatser till följd av restriktioner som hindrat möjligheten att mötas och organisera sig. Dagens ungdomsgeneration är samtidigt den mest politiska på flera generationer enligt Rosaline. Hon menar att civilsamhället har en viktig roll som röstbärare för grupper som har svårt att få inflytande och uppmuntrar unga att organisera sig.

  • ”Makthavare säger att de lyssnar på unga men i så fall verkar de inte höra. Barn och unga måste inkluderas i problemformuleringen nu.”

Rosaline deltog också i samtalet ”Rösträttens begränsningar – då och nu” där hon bland annat lyfte att Sverige var relativt sena med att införa kvinnlig rösträtt och enligt henne fortfarande ligger efter när det gäller representativitet. Som exempel nämner Rosaline att vi än idag har bristande tillgänglighetsanpassning för deltagande i demokratin och att rösträttsåldern inte justerats sedan den sänktes till 18 år, år 1975.

Syntolkning: bild 1 på demokratiambassadör Rosaline Marbinah i samtalet ”Unga och framtidstro”, till vänster syns också Sveriges elevkårers ordförande Josefine Fälth, bild 2 på samtliga deltagare i samtalet ”Unga och framtidstro”, tillsammans med moderator Sharon Jåma, och bild 3 från samtalet ”Rösträttens begränsningar – då och nu”. 

Bilder: kommittén Demokratin 100 år. 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Dela via

Kopiera länk

Kopiera