Verdandi undertecknar Deklaration för en stark demokrati

Verdandi undertecknar Deklaration för en stark demokrati.

Sedan 1970 är Verdandi arbetarnas socialpolitiska organisation. Verdandi består av cirka 50 lokala avdelningar och ett förbund med cirka 4500 medlemmar. Sedan 1970 är Verdandi arbetarnas socialpolitiska organisation. Verdandi är religiöst och partipolitiskt obundna.

Kommittén Demokratin 100 års ordförande Peter Örn höll ett invigningstal vid Verdandis kongress i Trollhättan under dagen, såhär såg det ut då.

Inom ramen för Deklarationen kommer Verdandi att fortsätta arbetet med att stärka unga människors färdigheter i påverkan och opinionsbildning. Projektet ”Unga frågar unga” genomförs med stöd av Myndigheten för Ungdoms- och Civilsamhällesfrågor som fokuserar främst på påverkan vid lokal och regional nivå. Verdandi genomför även studiecirklar och utbildningar i påverkansarbete och opinionsbildning med syfte att stärka människors möjligheter att påverka. Verdandi arbetar även med opinionsbildning mot rasism, sexism, homofobi och för allas lika rättigheter.

Här kan deras åtaganden läsas i sin helhet.

Kommittén välkomnar Verdandis undertecknande och deras fortsatta arbete för att stärka demokratin.

Syntolkning: Verdandis logotyp med röd text mot vit bakgrund

Foto: Verdandi

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Dela via

Kopiera länk

Kopiera