Övningar om demokrati

Det finns sju övningar om demokrati
som du kan göra här på webben.
Övningarna heter:

·       Maktapparaten

·       Frihetskalendern

·       När hen fick rösträtt

·       Samtalssnurran

·       Demokratiquiz

·       Nyhetsmaskinen

·       Kortlek – insatt eller utsatt

Klicka på den övning du vill göra.

 

Övningarna finns som inspiration och kunskapshöjande aktivitet och kan med fördel användas i undervisningssituationer. Den kommer att finnas kvar på denna hemsida till och med 1 juni 2027. Dock kan kommittén inte ta ansvar för att uppdatera övningar eller information på sidan mellan 010622-010627, eftersom kommittén avslutats 1 juni 2022.