Kortlek – insatt eller utsatt

Kortleken handlar om hur vi alla kan vara med
i samtal om demokratin.
För att sådana samtal ska fungera bra
måste vi vara öppna för andras åsikter
och visa varandra respekt.

På korten finns fakta och frågor om propaganda,
om desinformation, alltså falsk information,
och om näthat.

Kortleken-insatt eller utsatt

Tillbaka till listan med övningar

 

Kortleken finns som en inspiration och kunskapshöjande insats och kan med fördel användas i undervisningssituationer. Den kommer att finnas kvar på denna hemsida till och med 1 juni 2027. Dock kan kommittén inte ta ansvar för att uppdatera övningar eller information på sidan mellan 010622-010627, eftersom kommittén avslutats 1 juni 2022.