Samtalssnurran

Demokratin är något vi alltid måste skydda och arbeta för.
Det finns många hot mot vår demokrati idag.

Några exempel är:

• alla kan inte delta i samhället

• falsk information och propaganda

• hot mot personer som säger sina åsikter

• personer som på olika sätt arbetar mot demokratin.

 

Snurra på snurran och svara på frågorna.
Gör gärna den här övningen tillsammans med någon annan
och turas om att svara på frågorna.

Samtalssnurran

Tillbaka till listan med övningar

 

Samtalssnurran är en övning som kommittén Demokratin 100 år tog fram som en inspiration och kunskapshöjande insats under de år demokratin firade 100-årsjubileum i Sverige. Övningen kan med fördel användas i undervisningssituationer och kommer att finnas kvar på denna hemsida till och med 1 juni 2027. Dock kan kommittén inte ta ansvar för att uppdatera övningar eller information på sidan mellan 010622-010627, eftersom kommittén avslutats 1 juni 2022.