Maktapparaten

Maktapparaten är en övning om vilken politisk nivå
som har ansvar för vilken politisk fråga.
De olika nivåerna är riksdag, region, kommun och EU.

Tryck på knappen och se vilken lampa som lyser.
Om flera lampor lyser betyder det
att flera nivåer har ansvar.
Ett exempel är skolan:
Kommunen har ansvar för att sköta skolan
och riksdagen bestämmer om skolans läroplaner.

Maktapparaten

Tillbaka till listan med övningar

 

Maktapparaten finns som en inspiration och kunskapshöjande insats och kan med fördel användas i undervisningssituationer. Den kommer att finnas kvar på denna hemsida till och med 1 juni 2027. Dock kan kommittén inte ta ansvar för att uppdatera övningar eller information på sidan mellan 010622-010627, eftersom kommittén avslutats 1 juni 2022.