När fick hen rösträtt?

I slutet av 1800-talet fick de flesta i Sverige inte rösta.
Och många av de som fick rösta, gjorde ändå inte det.
Som tur är har det ändrats.
Vid valet till riksdagen år 2018 röstade drygt 87 procent.

Kvinnor i Sverige fick rösträtt år 1921.
Men det dröjde ända tills år 1989
innan vi fick allmän och lika rösträtt i vårt land.
Då fick alla som har fyllt 18 år rätt att rösta.

I den här övningen får du se utvecklingen
av rätten att rösta under 1900-talet i Sverige.

Personerna på bilderna i övningen
har sagt ja till att vara med i Demokratistugan.

Tillbaka till listan med övningar

 

”När fick hen rösträtt?” är en övning som kommittén Demokratin 100 år tog fram som en inspiration och kunskapshöjande insats under de år demokratin firade 100-årsjubileum i Sverige. Övningen kan med fördel användas i undervisningssituationer och kommer att finnas kvar på denna hemsida till och med 1 juni 2027. Dock kan kommittén inte ta ansvar för att uppdatera övningar eller information på sidan mellan 010622-010627, eftersom kommittén avslutats 1 juni 2022.