Frihetskalendern

Frihetskalendern visar några av de friheter och rättigheter
som alla medborgare i en demokrati ska ha.
Dessa friheter och rättigheter är ofta diskuterade i samhället,
till exempel rätten till yttrandefrihet
och rätten att få välja religion.

Under varje lucka i övningen hittar du en kort beskrivning
av vad som kan hända om vi inte har en viss rättighet.

Frihetskalendern

Tillbaka till listan med övningar

 

Frihetskalendern är en övning som kommittén Demokratin 100 år tog fram som en inspiration och kunskapshöjande insats under de år demokratin firade 100-årsjubileum i Sverige. Övningen kan med fördel användas i undervisningssituationer och kommer att finnas kvar på denna hemsida till och med 1 juni 2027. Dock kan kommittén inte ta ansvar för att uppdatera övningar eller information på sidan mellan 010622-010627, eftersom kommittén avslutats 1 juni 2022.