Studieförbundet Vuxenskolan står upp för demokratin och demokratiskt deltagande

Den 8 oktober undertecknade Studieförbundet Vuxenskolans ordförande Ulrika Heie Deklaration för en stark demokrati. Studieförbundet Vuxenskolan är en idéburen folkbildningsorganisation med visionen om ett samhälle där människor växer genom kunskap, insikt och delaktighet.

Studieförbundet Vuxenskolan är verksamma i landets alla kommuner och når varje år runt 1 miljon människor med folkbildande aktiviteter. Organisationens idé och verksamhet är förankrad i demokrati, jämställdhet, humanism och hållbarhet. Studieförbundet Vuxenskolan samarbetar med ett stort antal organisationer och föreningar nationellt, regionalt och lokalt.

En av organisationens insatser för att uppmärksamma demokratins 100-årsjubileum är att driva frågor kopplat till samtalsklimatet och tilliten till varandra och vår demokrati. Studieförbundet Vuxenskolan vill genom sin verksamhet bidra till fria tankars hem på varje ort, i varje sammanhang och för varje människa. Studieförbundet Vuxenskolan kommer inom ramen för sina åtaganden att lyfta frågor kring fakenews, källtillit och felaktig eller manipulerad information men även det digitala utanförskapet. Organisationen kommer även att uppmärksamma frågor kring demokratiskt deltagande och deltagande på samma villkor, bland annat genom studiecirklar i demokrati och politik för personer med intellektuell funktionsnedsättning.

Läs mer om Studieförbundet Vuxenskolans åtaganden här.

Läs om Studieförbundet Vuxenskolan Jämtlands läns undertecknande här.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Dela via

Kopiera länk

Kopiera