Sveriges Hembygdsförbund undertecknar Deklaration för en stark demokrati

Sveriges Hembygdsförbund har som vision att hela Sverige ska vara med på firandet av vår demokratis 100-årsjubileum, och gör det bland annat genom att underteckna Deklaration för en stark demokrati. 

Sveriges Hembygdsförbund är landets största kulturarvs- och miljöskyddsorganisation, en folkrörelseorganisation och gräsrotsrörelse med över 400 000 medlemmar i drygt 2000 föreningar över hela landet. Organisationens medlemsföreningar och förbund är autonoma verksamheter som i huvudsak sker ideellt. Organisationen främjar folkbildning och värnar föreningsdemokratin och delar en gemensam vision om en levande hembygd för alla.

Inom ramen för sina åtaganden ska Sveriges Hembygdsförbund, på egen hand och tillsammans med andra aktörer inom förenings- och kulturlivet, sprida kunskap om demokratiska metoder för att värna föreningslivets villkor och inflytande i samhället. Inför demokratins 100-årsjubileum 2021 har Sveriges Hembygdsförbund även startat en informationskampanj för att uppmuntra och inspirera medlemsföreningar att skapa aktiviteter som på olika sätt uppmärksammar det lokala demokratiska arbetet.

Jan Nordwall, generalsekreterare Sveriges Hembygdsförbund, undertecknar deklarationen.

Kommittén Demokratin 100 år ser fram emot att följa det demokratistärkande arbetet inom Sveriges Hembygdsförbund framöver.

Läs mer om Sveriges Hembygdsförbunds åtaganden här.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Dela via

Kopiera länk

Kopiera