Ett undertecknande för skolans ovärderliga roll i demokratin

Det demokratiska arbetet börjar i förskolan, vilket många gånger är den nya generationens första möte med demokratin, och fortsätter genom skolan och vidare till akademin. Skolan har en ovärderlig roll i att både främja demokratin och motverka odemokratiska uttryck. Skolans demokratiska uppdrag utgår från Skollagen som fastställer att utbildning inom skolväsendet ska förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på. Demokrati är ett livslångt lärande.

Den 13 oktober signerade Sveriges Skolledare, Lärarnas Riksförbund och Sveriges universitetslärare och forskare (SULF) Deklaration för en stark demokrati. Genom att underteckna deklarationen åtar sig Sveriges Skolledare, Lärarnas Riksförbund och SULF att genomföra en rad demokratistärkande åtgärder. Sveriges Skolledarförbund ska bland annat samarbeta med företrädare för elever i syfte att stärka elevers delaktighet och inflytande över skolans dagliga verksamhet. Sveriges Skolledarförbund ska även uppmärksamma och motarbeta den oroande utvecklingen mot att allt fler skolledare utsätts för hot, våld och kränkningar inom ramen för sin yrkesutövning.

Peter Örn, ordförande kommittén Demokratin 100 år, och lärarfackens förbundsordföranden Mats Ericson, SULF, Åsa Fahlén, Lärarnas Riksförbund, och Matz Nilsson, Sveriges Skolledarförbund, undertecknar deklarationen. Foto: Digeffect.
Peter Örn och Åsa Fahlén som undertecknar deklarationen. Foto: Digeffect.

Lärarnas Riksförbund ska bland annat utveckla och vitalisera förbundets interna demokrati – ett arbete som kommer att kretsa kring att öka representationen av olika medlemsgrupper och att öka det demokratiska engagemanget på medlemsnivå. Lärarnas Riksförbund ska även via legitimerade lärare utgöra en garant för att skolans uppdrag gällande demokrati fullföljs. SULF ska inom ramen för sina åtaganden lyfta vikten av att stärka den akademiska friheten och att värna om universitetslärares och forskares yttrandefrihet.

Deklaration för en stark demokrati. Foto: Digeffect.

Kommittén Demokratin 100 år välkomnar underskriften av Deklaration för en stark demokrati och de tre lärarfackens insatser för att stärka demokratin inom sina respektive områden.

Se inspirerande tal och intervjuer i den här sändningen från undertecknandet
Medverkande: Matz Nilsson, Sveriges Skolledarförbund, Peter Örn, ordförande kommittén Demokratin 100 år, Åsa Fahlén, Lärarnas Riksförbund, Mats Ericson, SULF. Samtalsledare: Kerstin Weyler, chefredaktör på Skolledaren.

Produktion: Digeffect.se

 

Här kan du läsa en debattartikel där Sveriges Skolledare, Lärarnas Riksförbund, SULF och kommittén Demokratin 100 år lyfter den viktiga demokratifrågan inom skol- och utbildningsvärlden.

Här kan du läsa mer om lärarfackens åtaganden.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Dela via

Kopiera länk

Kopiera