Åtaganden

Organisationer som har skrivit under Deklaration för en stark demokrati

Flera organisationer har redan skrivit under deklarationen. De vill bidra till att demokratin står sig stark även i framtiden genom att:

  • verka för att fler får en god kunskap och medvetenhet om det demokratiska
    systemet,
  • arbeta för att fler deltar aktivt och står upp för demokratin, och
  • bidra till ett samtalsklimat som kännetecknas av öppenhet och respekt.

I texten nedan kan du läsa om organisationerna och deras åtaganden. 

Vi hoppas att din organisation också vill ansluta sig. Läs mer här om hur man skriver under.

Saco, 2020-02-04

www.saco.se

  • Saco ska driva kunskapshöjande arbete om och påverkansarbete mot fake news och för ett tillåtande samtalsklimat, t ex genom att genomföra och kommunicera resultatet av enkäter om debattklimatet bland politiker och opinionsbildare med frågor om hur de förhåller sig till kunskap i debatten
  • Saco ska också delta i informationsprojekt som stärker forskares rättigheter i utsatta länder i syfte att medvetandegöra deras situation i Sverige.

Deklaration

Deklarationen är en del i kommitténs arbete med att etablera den nationell samlingen Vår demokrati – värd att värna varje dag. Deklarationen tar avstamp i att Sveriges demokrati fyller 100 år och att det är ett viktigt tillfälle att uppmärksamma och stärka demokratin.

Läs mer

Skriv under

Kommittén Demokratin 100 år vill med deklarationen ena de krafter som vill delta i ett demokratistärkande arbete. Vill din organisation vara med och bidra till att stärka och utveckla demokratin?

Läs mer

Frågor & Svar

Här finns frågor och svar om samlingen Vår demokrati – värd att värna varje dag och kommitténs arbete.

Läs mer