Rädda Barnen skriver under Deklaration för en stark demokrati

Rädda Barnen har funnits i Sverige i 100 år – och det har även snart den svenska demokratin. När det begav sig var Rädda Barnens grundare med och kämpade för den framväxande demokratin i Sverige, och genom att underteckna Deklaration för en stark demokrati har Rädda Barnen inte bara verkat för införandet av demokrati, utan även för en demokrati som står sig stark idag och i framtiden.

Jens Orback ordförande Rädda Barnen, undertecknar deklarationen. Foto: Rädda Barnen.

Rädda Barnen är en demokratisk, partipolitisk och religiöst obunden folkrörelse. Organisationens verksamhet utgår från den värdegrund som uttrycks i FN:s barnkonvention. Demokratin, rättsstatens principer och mänskliga rättigheter är hörnstenar i Rädda Barnens arbete för och tillsammans med barn, i Sverige och i världen.

Att Rädda Barnen undertecknar deklarationen innebär att det demokratiska perspektivet ännu tydligare kommer att hamna i fokus och att barns rätt till deltagande, inflytande samt rätt till att bidra till det demokratiska samtalet kommer att stärkas.

Inom ramen för deklarationen kommer Rädda Barnen bland annat att fortsätt sitt arbete för att minska diskriminering av barn som lever i socioekonomisk utsatthet och stärka deras inflytande över frågor och beslut som påverkar deras liv – ett arbete som blir ännu viktigare när samhällsklyftorna ökar. Rädda Barnen ska även fortsätta sitt arbete för en human asylrätt och lyfta situationen för barn i migration och deras rättigheter.

Kommittén Demokratin 100 år ser fram emot att följa Rädda Barnens viktiga åtaganden och arbete för en stark demokrati med barnen i främsta rummet.

Läs mer om Rädda Barnens åtaganden här.

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Dela via

Kopiera länk

Kopiera