Intervju med chefen för EU-kommissionens representation i Sverige – Christian Danielsson

Christian Danielsson är chef för EU-kommissionens representation i Sverige. Kommittén Demokratin 100 år har ställt några frågor om hur EU påverkas av covid-19, vilka utmaningar som ligger framför EU och vad EU har åstadkommit för att stärka demokratin.

Hur har covid-19 påverkat demokratiarbetet inom EU?

Det här är den största krisen på det ekonomiska området och på andra områden som EU har haft under sin livstid. Det har påverkat på en lång rad områden. Jag tycker man ska fokusera på vad som händer nu och vidta åtgärder för att medlemsländer ska komma ur pandemin. Och där ser man ett fördjupat samarbete och det är viktigt.

Vilka är EU:s största utmaningar?

Att se till att rättsstaten är fullt ut förankrad och att EU fortsätter vara den garant för demokrati och rättsstat som ligger till grund för EU-samarbetet. Det måste EU fortsätta titta på.

Har EU vunnit någon demokratisk framgång på sistone?

Rapporterna om rättsstatsprincipen är en stor framgång. Det är den första rapporten där EU:s medlemsländer genomlyses utifrån hur deras domstolsväsende fungerar, hur mediapolitiken är, hur kampen mot korruptionen uträttas och också hur de olika demokratiska institutionerna fungerar. Det blir ett viktigt instrument för att diskutera rättsstaten mellan medlemsländerna.

Länk till Rapporten om rättsstatsprincipen 2020 EU

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Dela via

Kopiera länk

Kopiera