Coompanion Göteborgsregionen står upp för en stark demokrati

Coompantion Göteborgsregionen, som är en av Coompanions regionala organisationer, främjar kooperativt företagande och entreprenörskap på jämlika villkor, där ägande och styrning sker demokratiskt och där hållbarhet ur både socialt, miljömässigt och ekonomiskt perspektiv värnas.

Coompanion Göteborgsregionen undertecknar Deklaration för en stark demokrati och åtar sig inom ramen för deklarationen bland annat att öka kunskapen om möjligheten att gå samman för att både bygga och bo mer hållbart tillsammans, då vi står inför en rad utmaningar när det gäller bostadsförsörjning. Det handlar även om kunskap om hur bostadsområden och boendelösningar kan utformas för att motverka segregation, ofrivillig ensamhet och ohållbar spekulation. Utöver det ska Coompanion Göteborgsregionen även skapa #demokratisktföretagande i sociala medier för att synliggöra och sprida information om demokratiskt företagande som ett hållbart och jämlikt företagande.

Läs mer om Coompanion Göteborgsregionens åtaganden här.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Dela via

Kopiera länk

Kopiera