Svenska Mässan undertecknar Deklaration för en stark demokrati

 

Carin Kindbom VD och koncernchef för Svenska Mässan, undertecknar deklarationen.

Mässor möjliggör möten mellan människor som kanske aldrig annars hade träffats och samtal som kanske aldrig annars hade ägt rum. Det är en mötesplats för utbyte av idéer och tankar och ett sätt att främja det demokratiska samtalet. En central aktör när det kommer till att anordna mässor är Svenska Mässan som årligen arrangerar ett 30-tal mässor och mötesplatser. Mässverksamheten omfattar temat som kultur och media, samhällsfrågor, industri och livsstil.

Den 28 september skriver Svenska Mässan under Deklaration för en stark demokrati och ska inom ramen för sina åtaganden fortsätta att främja mötet människor emellan genom att uppmärksamma och stärka demokratin genom insatser på flera av sina arrangemang under 2020-2021. Svenska Mässan ska bland annat använda Kunskap & Framtid, ett arrangemang som årligen samlar 10 00 gymnasieungdomar som ska vidare ut i livet i studier eller arbete, som ett tillfälle och en plattform för att sprida kunskap om demokratin och stärka ungdomars engagemang för demokratiska fri- och rättigheter.

Läs mer om Svenska Mässans åtaganden här. 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Dela via

Kopiera länk

Kopiera