Alla är med i Örebro – ett inspirerande exempel

Peter Örn omgiven av företrädare för Region Örebro län och kommuner i regionen som skrivit på deklarationen. Foto: Thérèse Amnéus

Unik signering av Deklaration för en stark demokrati i Örebro

Den 18 september 2020 skrev Region Örebro län tillsammans med merparten av länets kommuner under Deklaration för en stark demokrati. Många region- och kommunpolitiker samlades fysiskt och corona-säkert i Örebro för en dag i demokratins tecken. Deklarationen syftar till att konkretisera olika satsningar och initiativ kring demokratin som görs av olika aktörer runt om i landet.

Här har vi samlat Region Örebro läns upplägg när de skrev på deklarationen, så att du kan låta dig inspireras när ditt län, din region eller din kommun är redo att skriva under

Pressinbjudan från Region Örebro län

 

 

Många inspirerande tal
Företrädare för regionen och flera kommuner höll tal om demokratin, dess utmaningar och de åtaganden som gjorts för att stärka demokratin i samband med påskriften av deklarationen. Kommittén Demokratin 100 år närvarade och ordförande Peter Örn höll ett inspirerande tal om vår demokrati och dess förutsättningar.

Regionfullmäktiges ordförande i Örebro, Torgny Larsson, sade bland annat att Region Örebro län har för avsikt att låta medborgarna få ta del av information kring demokratin via vårdcentralernas bildskärmar i hela regionen.

”Att ha förmånen att få leva i en demokrati är inte alla förunnat och även om rätten att rösta och yttra sig utan konsekvenser är något som vi många gånger tar för givet, får vi inte glömma att det finns hot mot vårt system. Det måste vi ta på allvar.” / Torgny Larsson, regionfullmäktigeordförande Region Örebro län.

Torgny Larsson, regionfullmäktiges ordförande i Örebro och Peter Örn, kommittén Demokratin 100 års ordförande i samtal. Foto: Oscar Schriver-Abeln

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Läs Region Örebro läns åtaganden här.
Region Örebro spelade in alla anföranden så att fler kan inspireras. Inspelningen kan t.ex. spridas till anställda inom regionen och kommunerna. Via den här länken kan du se och lyssna på alla anföranden.

”Det är oerhört glädjande att Region Örebro län med kommuner går samman för att stärka och främja demokratin. Det är helt unikt att så många skriver under Deklaration för en stark demokrati samtidigt. Det gör att hela regionen kommer få uppleva ett myller av demokratistärkande åtgärder.” / Peter Örn, ordförande kommittén Demokratin 100 år.

Peter Örn håller tal. Foto: Oscar Schriver-Abeln.

Stor uppslutning bland kommunerna
De allra flesta kommuner kunde vara med på plats eller digitalt och hade tagit fram spännande åtaganden som kommer att främja demokratin framöver. De resterande kommunerna kommer att skriva under den närmaste tiden. Klicka på varje kommun för att se deras åtaganden.

De som gjort åtaganden är:

Askersunds kommun
Degerfors kommun
Hallsbergs kommun
Hällefors kommun
Karlskoga kommun
Kumla kommun
Laxå kommun
Lekeberg kommun
Ljusnarsberg kommun
Örebro kommun

Länsstyrelsen först ut år 2019
Redan för ett år sedan skrev även Länsstyrelsen i Örebro under deklarationen. Klicka här för att se länsstyrelsen Örebros åtaganden.


Medialt intresse

Radio, tidningar och sociala medier, t.ex. Karlskoga Tidning, Närkes Allehanda, LindeKultur, P4 och inlägg på Facebook. Flera lokala medier uppmärksammade den stora händelsen som nu inbegriper län, region och kommuner i Örebro.

Bilder från undertecknandet av Deklaration för en stark demokrati:

Deklarationen skrivs under av Åsa Windahl, kommunfullmäktiges ordförande i Kumla.

 

Jan Zetterqvist, vice ordförande i kommunfullmäktige i Örebro, skriver under.

 

Susanne Grundström, kommunfullmäktiges ordförande i Hällefors kommun.

 

Ken Karlsson, kommunfullmäktiges ordförande i Ljusnarsbergs kommun skriver under.

Alla bilder: Oscar Schriver-Abeln.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Dela via

Kopiera länk

Kopiera