Föreningen Norden står upp för en stark demokrati

Den 19 september undertecknar Föreningen Norden Deklaration för en stark demokrati. Föreningen Norden är en partipolitiskt och religiöst obunden organisation som bland annat syftar till att främja och stärka det nordiska samarbetet inom Norden.

Genom att underteckna Deklaration för en stark demokrati ska Föreningen Norden bland annat sprida information om deklarationen och verka för att föreningens medlemmar ska ta en aktiv del i kampanjen och själva skriva under deklarationen. Föreningen Norden ska även genom dialog och bildande material bidra till en kunskapsöverföring om demokrati mellan olika grupper i samhället – särskilt över generationsgränser.

Vid undertecknandet medverkar Peter Örn, ordförande kommittén Demokratin 100 år.

Läs mer om Föreningen Norden här.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Dela via

Kopiera länk

Kopiera