Region Örebro och länets kommuner i unik kraftsamling för en stark demokrati

Den 18 september besöker representanter från kommittén Demokratin 100 år och Peter Örn,  ordförande i kommittén, Örebro för ett unikt undertecknade av Deklaration för en stark demokrati. Totalt skriver representanter från nio kommuner i länet och Region Örebro län under deklarationen. Det är första gången någonsin som så många region- och kommunföreträdare skriver under samtidigt för att stärka och stå upp för vår demokrati.

År 1921 infördes allmän rösträtt. I dag, nästan 100 år senare, står sig demokratin stark i Sverige, men det är av största vikt att den dagligen värnas och utvecklas. Det är en av anledningarna till att regionfullmäktiges presidium i Region Örebro bjuder in presidierna i länets kommunfullmäktigeförsamlingar samt kommittén Demokratin 100 år till en högtidlig ceremoni i demokratins tecken.

Att anta Deklaration för en stark demokrati innebär att Region Örebro och länets kommuner fördjupar sitt arbete för att främja demokratin. Region Örebro kommer till exempel fokusera på jämlik och jämställd hälsa – särskilt i de områden som drabbats hårdast av rådande pandemi. Bland kommunernas åtaganden syns bland annat ett intensifierat arbete med medborgardialoger, och olika projekt för att lyfta frågor kring hot, hat och våld som påverkar det demokratiska samtalet. Att satsa på kunskapshöjande föreläsningar, demokratidagar och att lägga ett fokus på barn och unga är andra insatser som kommunerna åtar sig inom ramen för Deklaration för en stark demokrati.

– Det är oerhört glädjande att Region Örebro med kommuner går samman för att tillsammans stärka och främja demokratin. Det är helt unikt att så många skriver på Deklaration för en stark demokrati samtidigt, och det gör att hela regionen kommer att uppleva ett myller av demokratistärkande åtgärder, säger Peter Örn, ordförande i kommittén Demokratin 100 år

Foto: Oscar Schriver-Abeln

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Dela via

Kopiera länk

Kopiera