Thomas Bull, Dona Hariri, Sofia Näsström och Olof Petersson om grundlagens betydelse för morgondagens demokrati

Under år 2021 tar kommittén fram antologin ”100 år till”. Utifrån aktuella demokratiutmaningar görs analyser och framtidsspaningar av några av landets viktigaste debattörer och tänkare. I en av kapitlen  diskuterar Thomas Bull, Dona Hariri, Sofia Näsström och Olof Petersson den svenska grundlagen. 

De fundamentala delarna av den svenska demokratin regleras i den svenska grundlagen. I regeringsformen finns både grundläggande rättigheter och en fastställd ordning för hur riksdag, regering, kommuner och domstolar ska utöva den offentliga makten. Men varför behövs en grundlag egentligen? Och hur starkt förankrade är demokratins fundament i den svenska grundlagen? Det diskuteras av Dona Hariri, Thomas Bull, Olof Petersson och Sofia Näsström i kapitel 2, Grundlagens betydelse för morgondagens demokrati.

Kapitlet ingår i antologins första del, Demokratin och grundbulten, som behandlar de fundamentala delarna i en demokrati. Du kan ta del av texten och resten av antologins kapitel genom att klicka här.

  • Thomas Bull är justitieråd i Högsta förvaltningsdomstolen och tidigare professor i konstitutionell rätt vid Uppsala universitet. Han har skrivit böcker och artiklar om rättighetsskydd med fokus på yttrandefrihet och om domstolarnas roll i det konstitutionella systemet. Thomas Bull var särskild utredare av den så kallade IT-skandalen vid Transportstyrelsen 2017.

 

  • Dona Hariri är jurist, föreläsare, och moderator med ett engagemang för folkbildning. Hennes vision är att” överbrygga glappet mellan rättssystemet och medborgare”. År 2019 debuterade hon som författare med boken Fatta lagen! : från hatbrott till snatteri och svartjobb. Hariri har tidigare varit programledare i tv och radio, och medverkar i dag som expert på TV4 Nyhetsmorgon.

 

  • Sofia Näsström är professor i statsvetenskap vid Uppsala universitet, med särskild inriktning mot politisk teori. Hon forskar bland annat om politisk representation, begreppet folket i folkstyret och om den sociala frågans betydelse för demokratins fortlevnad. Hon är författare till boken En liten bok om en stor sak och monografin The Spirit of Democracy: Corruption, Disintegration, Renewal.

 

  • Olof Petersson är tidigare professor i statskunskap vid Uppsala universitet och har varit forskningsledare vid Studieförbundet Näringsliv och Samhälle (SNS). Han var ordförande i maktutredningen i slutet av 80-talet, ledamot av Ekonomikommissionen och rådgivare i utredningen om en ny myndighet för psykologiskt försvar. Petersson har skrivit flera läroböcker om statskunskap.

 

Syntolkning: Bild med följande text: Demokratin och grundbulten, Antologin ”100 år till”, Grundlagens betydelse för morgondagens demokrati, Av Thomas Bull, Dona Hariri, Sofia Näsström och Olof Petersson. På bilden finns också kommittén Demokratin 100 års logga. 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Dela via

Kopiera länk

Kopiera