Funktionsrätt Jönköpings län och Vindelns kommun undertecknar Deklaration för en stark demokrati

Funktionsrätt Jönköpings län och Vindelns kommun undertecknar Deklaration för en stark demokrati.

Funktionsrätt Jönköpings län

Funktionsrätt Jönköpings län genomför under året, i samarbete med länsstyrelsen träffar och diskussioner med kommunernas funktionshinderomsorger kring funktionsnedsattas möjlighet att vara delaktiga i samhället. Funktionsrätt Jönköpings län kommer även genomföra IT-utbildningar i länet i samarbete med Allmänna Arvsfonden, för äldre personer med digitalt utanförskap.

Här kan deras åtaganden läsas i sin helhet

Vindelns kommun

Vindelns kommun kommer inleda fördjupad samverkan med länets kommuner, länsstyrelsen och regionen i frågor som rör demokrati och mänskliga rättigheter. Kommunen kommer även informera internt om demokratins 100års-jubileum vid arbetsplatsträffar.

Här kan deras åtaganden läsas i sin helhet

Kommittén välkomnar aktörernas undertecknande samt deras fortsatta arbete med att stärka demokratin.

Syntolkning: Omslagsbilden visar Funktionsrätt Jönköpings läns ordförande Emma Åverling som signerar Deklarationen inne i Demokratistugan. Nedre bilden visar Mathias Haglund, kommunstyrelsens ordförande i Vindelns kommun som undertecknar Deklarationen.

Foto: Funktionsrätt Jönköpings län och Vindelns kommun

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Dela via

Kopiera länk

Kopiera