Helsingborg stad och Älvkarleby kommun undertecknar Deklaration för en stark demokrati

Helsingborg stad och Älvkarleby kommun undertecknar Deklaration för en stark demokrati.

Helsingborg stad

Inom ramen för Deklarationen kommer Helsingborg stad att anordna interna föreläsningar på temat ”demokratin 100 år” för stadens verksamheter. Helsingborg stad kommer även under 2021 och i början på 2022 anordna en utställning på rådhuset för att uppmärksamma hundraårsjubileet av allmän och lika rösträtt i Sverige.

Här kan deras åtaganden läsas i sin helhet.

Älvkarleby kommun

Älvkarleby kommun kommer inom ramen för deklarationen att arbeta med medborgardialog i syfte att stärka medborgarnas inflytande och ytterligare förankra den lokala demokratin. Under november månad kommer kommunen även att fokusera på barns rättigheter utifrån barnkonventionen.

Här kan deras åtaganden läsas i sin helhet.

Kommittén välkomnar kommunernas undertecknande och deras fortsatta arbete med att stärka demokratin.

Syntolkning: Omslagsbilden visar Magnus Grill ordförande i val- och demokratinämnden vid Helsingborg stad som håller upp deklarationen. Nedre bilden visar Marie Pettersson, kommunstyrelsens ordförande i Älvkarleby kommun som håller upp deklarationen.

Foto: Helsingborg stad och Älvkarleby kommun.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Dela via

Kopiera länk

Kopiera