Svenska institutet undertecknar Deklaration för en stark demokrati

Svenska institutet undertecknar Deklaration för en stark demokrati.

Svenska institutet är en myndighet med uppdraget att skapa intresse och förtroende för Sverige utomlands. Målet är att sätta Sverige på kartan och bygga goda relationer med individer, organisationer och andra länder.

Svenska institutet kommer inom ramen för deklarationen att anordna en internutbildning i media- och informationskunnighet. Utbildningen kommer bland annat ta upp utmaningar för demokratin som är kopplade till digital kommunikation, exempelvis hat och hot. Svenska institutet ska även via sin myndighetskommunikation lyfta berättelser från globala aktörer som arbetar för ökad demokrati och respekt för mänskliga rättigheter.

Kommittén välkomnar Svenska institutets undertecknande och deras fortsatta arbete för demokratin.

Syntolkning: Madeleine Sjöstedt, Generaldirektör för Svenska institutet

Foto: Lieselotte van der Meijs

Läs mer här

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Dela via

Kopiera länk

Kopiera