Åtvidabergs och Ljungby kommun samt föreningen Panhorama undertecknar Deklaration för en stark demokrati

Tre nya aktörer har undertecknat Deklaration för en stark demokrati. Åtvidabergs kommun, Ljungby kommun och föreningen Panhorama.

Kommunerna utgör en viktig del i den svenska demokratin och säkerställer den lokala demokratiska förankringen, som dessutom är grundlagsskyddad.

Åtvidabergs kommun kommer inom ramen för deklarationen anordna ett samtal mellan unga i kommunen och lokala politiker där fokus för samtalet är demokratifrågor. Kommunen kommer även anordna ett seminarium för politiker och tjänstepersoner där diskussion kommer föras kring polarisering och stärkande av den lokala demokratin.

Ljungby kommuns åtaganden fokuserar bland annat på att anordna en rad demokratistärkande aktiviteter. Ljungbys kommunbibliotek kommer genomföra en föreläsning, bokcirkel och samtal med demokratin 100 år som tema. Kommunen kommer även fortsätta att sprida kunskap om det demokratiska systemet och uppmärksamma 100-års jubileet i sina sociala kanaler.

Föreningen Panhorama är en religiöst och partipolitiskt obunden ideell förening, grundad 2020.

Inom ramen för deklarationen kommer föreningen bland annat att anordna bokcirklar där samhällsfrågor och demokrati kommer att diskuteras med medlemmar och andra intresserade. Utöver detta har föreningen en podcast som bjuder in gäster för att diskutera olika aspekter av demokratin.

Kommittén välkomnar aktörernas undertecknande och deras fortsatta arbete för en stark demokrati.

Här kan du läsa deras åtaganden i sin helhet:

Åtvidabergs kommun

Ljungby kommun

Föreningen Panhorama

 

Syntolkning: Högst upp i bild, samtliga från Ljungby kommun. Oppositionsråd Anne Karlsson, kommunalråd Lars-Ove Johansson, kommunfullmäktiges ordförande Ann-Charlotte Wiesel och kommunalråd samt kommunstyrelsens ordförande Magnus Gunnarsson.

Till höger i bild, Pelle Blohm, Urban Århammar och Jeanette Olsson, från föreningen Panhorama håller upp Deklaration för en stark demokrati.

Till vänster i bild, Thomas Lidberg kommunstyrelsens ordförande i Åtvidabergs kommun håller upp Deklaration för en stark demokrati

Foto: Ljungby kommun, Åtvidabergs kommun, föreningen Panhorama

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Dela via

Kopiera länk

Kopiera