Fackförbundet Vision och Myndigheten för press, radio och tv undertecknar Deklaration för en stark demokrati

Den 16 april undertecknar Myndigheten för press, radio och tv och fackförbundet Vision Deklaration för en stark demokrati.

Myndigheten för press, radio och tv åtar sig bland annat att bjuda in relevanta föreläsare till sina Fredagsfrukostar för att fördjupa den interna kunskapen kring demokratifrågor. Dessutom kommer myndigheten att dela fördjupat innehåll om yttrandefrihet och tillgänglighet som riktas till allmänheten genom Mediebloggen.

  • ”Det är glädjande att Myndigheten för press, radio och tv lyfter vikten av demokratin genom att underteckna Deklaration för en stark demokrati. När samhället utmanas genom hot och hat mot journalister, och andra yrkesgrupper, är det avgörande att det finns ett starkt stöd för fria och oberoende medier. De grundvärden som myndigheten arbetar utifrån – yttrandefrihet, mångfald och massmediernas oberoende och tillgänglighet – är grundläggande demokratiska värden. Kommittén välkomnar MPRT:s satsningar på fördjupande aktiviteter inom dessa områden”, säger Peter Örn, ordförande i kommittén Demokratin 100 år.

Genom undertecknandet åtar sig Vision att förnya och förbättra sitt demokratiarbete under år 2021 genom att bland annat skapa ökat medlemsinflytande i förbundet. Arbetet går ut på att utveckla nya former för beslut och inflytande. Ett konkret exempel är de tematräffar som förbundet anordnar. Tematräffarnas syfte är att kanalisera medlemmars och förtroendevaldas engagemang och skapa möjlighet att delta på andra sätt än enbart genom formella möten.

Kommittén välkomnar att dessa två viktiga aktörer väljer att ställa sig bakom Deklaration för en stark demokrati. 

Läs aktörernas åtaganden i sin helhet nedan:

Syntolkning:
Bild 1: Collage med ett foto på Veronica Magnusson, förbundsordförande för Vision, som håller upp en undertecknad deklaration respektive ett foto på Charlotte Ingvar-Nilsson, generaldirektör för Myndigheten för press radio och tv, som skriver under deklarationen.
Bild 2: Veronica Magnusson undertecknar tillsammans med citatet: ”Visions 200 000 medlemmar värnar och utvecklar demokratin varje dag. Jag är stolt att vi skriver under deklarationen för en starkare demokrati”. 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Dela via

Kopiera länk

Kopiera