Statens medieråd undertecknar Deklaration för en stark demokrati

Statens medieråd har undertecknat Deklaration för en stark demokrati. Statens medieråd är en myndighet under kulturdepartementet som har i uppdrag att verka för att stärka barn och unga som medvetna medieanvändare och skydda dem från skadlig mediepåverkan. Undertecknanden skedde i samband med Internetdagarna, anordnat av Internetstiftelsen.

Vårt digitaliserade samhälle ställer höga krav på medborgens medie- och informationskunnighet. Digitaliseringen har på många sätt gjort demokratin mer tillgänglig än någonsin – aldrig har det varit så enkelt att inhämta information och göra sin röst hörd. Men samtidigt som trösklarna för deltagande och kommunikation har sänkts, finns skillnader mellan människors möjligheter att delta eftersom individuella förutsättningar, preferenser och vanor har betydelse för vår medieanvändning.

Genom att underteckna deklarationen åtar sig Statens medieråd bland annat att verka för utnämna 100 medie- och informationskunnighet-ambassadörer som har i uppdrag att sprida kunskap om olika områden som är av vikt för att främja, förankra och försvara vår demokrati. Myndigheten ska även genomföra kunskapshöjande insatser för sina samtliga medarbetare med målet att höja kunskapen om demokratin och vilken roll som statstjänstemän spelar i att bevara och försvara vår demokrati.

Kommittén välkomnar Statens medieråds undertecknande av deklarationen och ser fram emot myndighetens insatser för vår demokrati.

Läs mer om Statens medieråds åtaganden här.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Dela via

Kopiera länk

Kopiera