Lindholmen Science Park står upp för en stark demokrati

Linholmen Science Park har undertecknat Deklaration för en stark demokrati. Lindholmen Science Park utgör ett kunskapsintensivt och expansivt område i Göteborg och erbjuder en neutral utvecklingsmiljö där aktörer från näringsliv, akademi och samhälle tillsammans kan driva stora forsknings- och utvecklingsprojekt.

– Det är av stort samhällsvärde att Lindholmen Science Park präglas av ett starkt engagemang för demokratin och dess värderingar. Lindholmen Science Park är en viktig innovativ och nyskapande kraft – en förebild för andra aktörer inom näringslivet, och som nu bekräftar att demokratin är en angelägenhet för oss alla. Den är värd att värna varje dag, säger Peter Örn, ordförande för kommittén Demokratin 100 år.

Genom att underteckna deklarationen åtar sig Lindholmen Science Park att genomföra en rad demokratistärkande insatser. Bland annat inom AI Sweden och Medier & demokrati, två innovationsmiljöer där det demokratiska perspektivet är särskilt naturligt. Lindholmen Science Park ska även engagera sig i International Youth Think Tank Project,  en satsning där ungdomar får i uppdrag att utveckla sina bästa argument för varför ett öppet och demokratiskt samhälle ger de mest önskvärda förutsättningar som främjar en human utveckling av världen. Utöver det ska Lindholmen Science park även bedriva flera satsningar för att öka rörligheten på arbetsmarknaden och minska strukturella hinder och diskriminering. Ett exempel är  Jobbsprånget, en nationell satsning för att öka möjligheten för personer med utländsk utbildning att arbeta i Sverige.

Tord Hermansson, VD Lindholmen Science Park, och Peter Örn, kommitténs ordförande, undertecknar deklarationen. Foto: Lindholmen Science Park.

Kommittén välkomnar Lindholmen Science Parks undertecknande av deklarationen.

Läs mer om Lindholmen Science Parks åtaganden här.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Dela via

Kopiera länk

Kopiera