International Youth Think Tank undertecknar Deklaration för en stark demokrati

International Youth Think Tank har undertecknat Deklaration för en stark demokrati. International Youth Think Tank vill bidra till att skapa en demokratirörelse bland unga i Europa med målet att stå upp för det öppna och demokratiska samhällets värden.

International Youth Think Tank arbetar genom att bjuda in ungdomar från olika bakgrunder till konferenser där de får diskutera komplexa samhällsproblem och komma med förslag på hur de kan lösas.  En grundbult är att sammanföra ungdomarna med beslutsfattare från industri, akademi, kultur, politik och civilsamhälle för att de tillsammans, och med ungdomarnas lösningsförslag och problemformuleringar som utgångspunkt, ska diskutera framtida utmaningar för att upprätthålla ett öppet och demokratiskt samhälle.

Undertecknade ägde rum under International Youth Conference. Kommitténs ordförande Peter Örn medverkade vid undertecknandet och fick även ta del av en rapport som togs fram under konferensen.

Genom att underteckna deklarationen åtar sig International Youth Think Tank bland annat att tillsammans med utrikesdepartementet genomföra ett Democracy Talk med gymnasieungdomar i två Göteborgsskolor. International Youth Think Tank samarbetar även med en rad aktörer för att främja ungas deltagande, ett exempel är ett samarbete med förvaltningar och bolag i Göteborgs Stad för att utveckla metoder och arbetssätt som främjar deltagande för unga medborgare i grön stadsomvandling.

Kommittén välkomnar International Youth Think Tanks undertecknande av deklarationen.

Läs mer om International Youth Think Tanks åtaganden här.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Dela via

Kopiera länk

Kopiera