Samforma undertecknar Deklaration för en stark demokrati

Samforma har undertecknat Deklaration för en stark demokrati. Samforma är en idéburen intresseorganisation i Norrbotten och Västerbotten vars huvuduppdrag är att främja den idéburna sektorn i Norr- och Västerbotten genom att arbeta med påverkansarbete, kunskapsspridning, kunskapsutveckling och omvärldsbevakning.

Samforma genomför påverkansarbete till fördel för den idéburna sektorn och riktar sig främst till regionala politiska beslutsfattare och till makthavare inom myndigheter. Föreningen för exempelvis  kontinuerlig dialog med beslutsfattare, ingår i strategiska samarbeten och skriver remissyttranden och debattartiklar.

– Civilsamhällets organisationer vet att vi aldrig kan ta demokratin för given. Det ser och känner vi i vårt arbete varje dag. Samforma vill lyfta fram att människors engagemang och organisering är centralt för att bygga, bevaka och bevara en demokratisk samhällsstruktur. Oavsett om vi tänker demokrati i liten lokal kontext eller i det stora globala, säger Ylva Löwenborg, ordförande för Samforma, i samband med undertecknandet.

Genom att underteckna deklarationen åtar sig Samforma att fortsätta arbeta för att utveckla strukturerad samverkan mellan civilsamhälle och offentlig sektor i syfte att lösa gemensamma samhällsutmaningar och värna civilsamhällets oberoende och röstbärande funktion. Samforma ska även genomföra kunskapshöjande insatser som bland annat syftar till att  öka kunskapen om civilsamhällets roll för demokratin.

Kommittén välkomnar Samformas undertecknande av deklarationen och ser fram emot föreningens insatser för en stark demokrati.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Dela via

Kopiera länk

Kopiera