Saco tar ställning för en stark demokrati!

”Ur ett Saco-perspektiv är det av stor vikt att vi arbetar kontinuerligt med – och påminns om – demokratiska ingångsvärden.” Ordförande Göran Arrenius lyfter fram fokus på demokratin i Sacos arbete framöver, och understryker deklarationens värde som påminnelse om att aldrig ta demokratin för given.

Saco skrev idag som tionde organisation under Deklarationen för en stark demokrati. Närvarande var samtliga av Sacos styrelseledamöter från olika medlemsförbund, samt ordförande Göran Arrius. Kommittén Demokratin 100 års ordförande Peter Örn var på plats för ett samtal med styrelsen om demokratins utmaningar och möjligheter. Samtalet rörde vikten av det fackliga engagemanget i ett demokratiskt samhälle, men också oron över hotad press och akademisk frihet.

Foto: Saco

Saco är en centralorganisation som representerar Sveriges akademiker som samlar 21 olika fackförbund med sammanlagt 700 000 medlemmar. Som centralorganisation för just akademiker fungerar akademisk frihet som fokus för åtagandena. Under 2020-2021 ska Saco:
• Driva kunskapshöjande arbete om och påverkansarbete mot fake news och för ett tillåtande samtalsklimat, t ex genom att genomföra och kommunicera resultatet av enkäter om debattklimatet bland politiker och opinionsbildare med frågor om hur de förhåller sig till kunskap i debatten
• Sprida information i sina egna kanaler om att demokratin fyller 100 år 2021.
• Under 2020 och 2021 samla deras 21 medlemsförbund för att stärka demokratin och den akademiska friheten och uppmuntra till egna aktiviteter på förbundsnivå
• Kommunicera deras insatser för demokratin i sociala medier.
• Delta i informationsprojekt som stärker forskares rättigheter i utsatta länder i syfte att medvetandegöra deras situation i Sverige

Deklarationen skrevs under på Sacos styrelsemöte i Stockholm den 4 februari. Läs mer om deklarationen här.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Dela via

Kopiera länk

Kopiera