Demokratistuga ska öka uppmärksamheten och kunskapen om demokrati

Som en del i arbetet med att uppmärksamma och höja kunskapen om demokratin utvecklar kommittén en demokratistuga som under 2020 och 2021 ska turnera landet runt.

Demokratistugan kommer att visas runt om i landet under år 2020 och 2021 med anledning av att demokratin fyller 100 år. Storleksmässigt är demokratistugan stor som två traditionella valstugor. Den är tänkt att kunna ställas på centrala platser och torg. Demokratins historia, samtid, framtid och den lokala demokratin gestaltas i demokratistugan. Ett digitalt material kommer att kopplas till demokratistugan. Med hjälp av experter färdigställer vi innehållet i stugan.

Tidig skiss av Unna design.

 

Invigning på Järvaveckan

Arbetet med att bygga och inreda demokratistugan pågår för fullt under våren 2020. Demokratistugan kommer att invigas den 10 juni 2020 på Järvaveckan av kultur- och demokratiminister Amanda Lind. Under Järvaveckan, 10-14 juni 2020, kommer demokratistugan att finnas på plats som en träffpunkt för olika demokratiaktiviteter. Det kan handla om seminarier, föreläsningar, paneldiskussioner och samtal. Besök oss gärna på Järva.

Turné i landet

Efter lanseringen i Järva kommer demokratistugan att turnera runt i Sverige under hösten 2020 och hela 2021. En förhoppning är att demokratistugan ska besöka landet samtliga län. Tanken är att demokratistugan ska besökas av boende och besökare i länet, skolklasser och andra som är intresserade eller bara har vägarna förbi. Den ska placeras strategiskt för att få många besökare och för att bidra till kunskap och medvetenhet om demokratin. Demokratistugan rymmer sittplatser för ca 15 personer och kan användas för mindre seminarier, aktiviteter och samtal som på olika sätt uppmärksammar demokratin. Sommartid passar altanen utanför stugan väl för större sammankomster.

Mer information om planeringen för demokratistugans turné i landet kommer lite senare under våren.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Dela via

Kopiera länk

Kopiera