Saco om varför de skrivit under Deklaration för en stark demokrati

I början av februari skrev Saco under Deklaration för en stark demokrati. Vi intervjuar Saco:s ordförande Göran Arrius.

Foto: Saco.

Saco har nyligen skrivit under Deklaration för en stark demokrati. Varför är deklarationen angelägen för SACO?

Att stå upp för demokratin är oerhört viktigt för oss. Kanske tar vi demokratin ibland för given. Det är att handskas med den alltför vårdslöst, i synnerhet när vi ser hur den hotas på flera håll i världen. För Saco är frågan också aktuell eftersom vi antog en ny värdegrund på kongressen 2017. I den nya värdegrunden står uttryckligen att Saco ska stå upp för demokrati och människors lika värde, individens förmåga och kollektivets styrka. Att skriva under deklarationen är ett bra tillfälle för oss att levandegöra vår värdegrund.

På vilket sätt ser ni att demokratin utmanas och vad behöver göras?

Idag ser vi i flera länder att den fria akademin och forskningen riskerar att bli alltför kontrollerad av den politiska makten. Det är viktigt att tydligt stå upp för att det är oacceptabelt, och att arbeta för att stödja forskare i andra länder. På hemmaplan tänker jag kanske främst på att vi måste värna det fria samtalet och vetenskapens roll. Samtalstonen i till exempel sociala medier har bitvis blivit så oförsonlig och polariserad att många drar sig för att tycka till eller till och med att synliggöra forskningsresultat. Det tycker jag är djupt olyckligt. Här har vi alla ett ansvar, och inte minst Saco som företräder landets akademiker.

Vilka åtaganden har Saco gjort?

Vi kommer till exempel att delta i informationsprojekt som stärker forskares rättigheter i utsatta länder och driva påverkansarbete mot fake news och för ett tillåtande samtalsklimat. Dessutom kommer vi att lyfta demokratifrågan på de interna mötesarenor inom Sacofederationen som vi förfogar över.

Läs mer om olika aktörers åtaganden här: https://vardemokrati.se/deklaration/ataganden/

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Dela via

Kopiera länk

Kopiera