Regering tillsätter parlamentarisk kommitté för att stärka skyddet för demokratin och domstolarnas oberoende

Regeringen har beslutat att tillsätta en parlamentarisk kommitté för att utreda ett förstärkt skydd för demokratin och domstolarnas oberoende. Kommittén ska utreda formerna för ändring av grundlag och behovet av att ytterligare stärka skyddet för domstolarnas oberoende långsiktigt. Syftet är att stärka grundskyddet för de demokratiska strukturerna.

Läs mer här: https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2020/02/forstarkt-skydd-for-demokratin-och-domstolarnas-oberoende/?fbclid=IwAR1oGkm9zh0awja4YBwmdpkvYTJEAJB3e83-e_9FRCZanE2evXY7aXqFMxc

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Dela via

Kopiera länk

Kopiera