Ny bidragsförordning om stöd till civilsamhällesorganisationen för demokratistärkande arbete

Regeringen beslutade nyligen om en ny förordning om statsbidrag till organisationer inom det civila samhället, däribland folkbildningen, i syfte att stärka demokratin. Statsbidraget ska stödja åtgärder på lokal, regional eller nationell nivå. Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor prövar frågor om statsbidrag enligt förordningen. Förordningen gäller från 1 mars 2020. https://svenskforfattningssamling.se/sites/default/files/sfs/2020-01/SFS2020-26.pdf

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Dela via

Kopiera länk

Kopiera