Riksarkivet tar ställning för demokratin

Fredagen den 13 mars 2020 undertecknade Riksarkivet som första nationella myndighet Deklaration för en stark demokrati.

”Riksarkivet är en viktig hörnsten i ett demokratiskt samhälle och därför är det ett naturligt steg för oss att skriva under deklarationen och vidta åtgärder för att stärka demokratin. Vi tar ställning för en stark demokrati idag och i framtiden och hoppas att andra myndigheter väljer att göra detsamma”, säger riksarkivarie Karin Åström Iko.

Foto: Jenny Odell, Riksarkivet.

Riksarkivet åtar sig att under åren 2020-2021 fokusera på att lyfta de demokratiska värderingarna, stärka respekten för mänskliga rättigheter samt värna rättsstatens principer. Bland annat kommer Riksarkivet att digitisera Landsföreningen för kvinnans politiska rösträtts (LKPR) arkiv, ett material om den allmänna och lika rösträttens införande, som består av 6 hyllmeter protokoll, brev, skrivelser, medlemsregister, affischer och räkenskaper.

Läs mer om Riksarkivets åtaganden här.

Några av de frågor som lyftes när kommittén Demokratin 100 år besökte Riksarkivet handlade om hur Sveriges demokrati mår, varför information och arkiv är centrala komponenter i vårt demokratiska system och hur vi kan säkerställer fri och obegränsad tillgång till kunskap, tankar, kultur och information. 

Undertecknandet ägde rum inför Riksarkivets anställda i Marieberg i Stockholm med webbsändning till Riksarkivets verksamhetsställen över hela landet.

Foto: Jenny Odell, Riksarkivet.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Dela via

Kopiera länk

Kopiera