Robert Olsson om fria medier bland AI, techjättar och digitala flöden

Under år 2021 tar kommittén fram antologin ”100 år till”. Utifrån aktuella demokratiutmaningar görs analyser och framtidsspaningar av några av landets viktigaste debattörer och tänkare. Robert Olsson är en av dessa, han har skrivit om mediernas förändrade förutsättningar i vårt digitaliserade samhälle. Hur kan mediernas frihet och oberoende säkerställas i detta nya landskap?

Fler än någonsin har idag möjlighet att uttrycka, sprida och ta del av olika åsikter, idéer och information via internet och sociala medier. Fler kan också kommentera, debattera och bilda opinion. Internet och sociala medier har sänkt trösklarna för politiskt deltagande och i grunden förändrat formerna för det demokratiska samtalet. Samtidigt aktualiseras nya publicistiska och journalistiska frågor i det nya medielandskapet.

De nya utmaningar media står inför belyses av Robert Olsson i kapitel 5, Fria medier bland AI, techjättar och digitala flöden. Ett öppet menings- och kunskapsutbyte syresätter demokratin. Samhällsdebatten måste vara öppen för olika åsikter, perspektiv och kunskaper, i stället för tysta ner och relativisera dessa.

Kapitlet ingår i antologins första del, Demokratin och grundbulten, som behandlar de fundamentala delarna i en demokrati. Du kan ta del av texten och antologin i sin helhet genom att klicka här.

  • Robert Olsson är vd för branschorganisationen Utgivarna. Han har många års erfarenhet från mediebranschen, ett flertal tidningar, TV4 och SVT. Under 25 år var Robert Olsson chef, huvudsakligen för nyhets- och samhällsredaktioner. Olsson har suttit i TV4:s programledning och SVT:s företagsledning och programledning. Han är ordförande i styrgruppen för Medier & Demokrati vid Lindholmen Science Park.

Syntolkning: Bild med följande text: Demokratin och grundbulten, Antologin ”100 år till”, Fria medier bland AI, techjättar och digitala flöden, Av Robert Olsson. På bilden finns också kommittén Demokratin 100 års logga. 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Dela via

Kopiera länk

Kopiera