Västerås Stad och Region Västmanland undertecknar Deklaration för en stark demokrati

Västerås Stad och Region Västmanland undertecknar Deklaration för en stark demokrati.

Västerås Stad

Västerås stad kommer med start under 2021 att utvärdera  stadens kanaler för inflytande och
delaktighet. I syfte att se över ifall stadens interna processer leder till att alla medborgare har jämlika förutsättningar till inflytande och delaktighet. Under hösten har Västerås stad även genomfört demokratifrämjande föreläsningar, Sören Holmberg har föreläst för kommunfullmäktige på temat ”Demokratins framtid”.

Läs mer om deras åtaganden här.

Region Västmanland

Region Västmanland fortsätter att utveckla arbetet med medborgardialog i syfte att involvera regioninvånarna ytterligare vid beslut. Regionen uppmärksammade även 100 år av allmän och lika rösträtt i samband med regionfullmäktiges sammanträde 16 november. Vid uppmärksammandet medverkade bland andra riksdagens talman.

Läs mer om deras åtaganden här.

Kommittén välkomnar aktörernas undertecknande och fortsatta arbete med att stärka demokratin.

Syntolkning: Omslagsbilden visar Anders Teljebäck, kommunstyrelsens ordförande i Västerås stad och demokratiambassadör Emma Frans som undertecknat deklarationen. Nedre bilden visar Andreas Weiborn regionfullmäktiges ordförande i västmanland och demokratiambassadör Emma Frans som undertecknat deklarationen.

Foto: Västerås stad och Region Västmanland

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Dela via

Kopiera länk

Kopiera