Storumans kommun undertecknar Deklaration för en stark demokrati

Storumans kommun i Västerbottens län undertecknar Deklaration för en stark demokrati.

Storumans kommun kommer inom ramen för Deklarationen intensifiera arbetet med medborgardialog i  syfte att ytterligare stärka den lokala demokratins förankring hos medborgarna. Kommunen kommer även att inleda en fördjupad samverkan med länets kommuner, länsstyrelsen Västerbotten, Region Västerbotten och andra aktörer i länet i frågor som rör demokrati och mänskliga rättigheter.

Här kan deras åtaganden läsas i sin helhet.

Kommittén välkomnar kommunens undertecknande samt deras fortsatta arbete med att stärka demokratin.

Syntolkning: Kommunstyrelsens ordförande i Storumans kommun Tomas Mörtsell, håller upp en undertecknad deklaration.

Foto: Storumans kommun

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Dela via

Kopiera länk

Kopiera