Svensk Kooperation undertecknar Deklaration för en stark demokrati

Svensk Kooperation undertecknar Deklaration för en stark demokrati.

Inom ramen för Deklarationen kommer Svensk Kooperation arrangera en idédialog med temat ”kooperation och demokrati” för sina medlemmar. Svensk Kooperation kommer även att arrangera nätverksträffar för medlemschefer som arbetar med att stärka demokratin och utbildar förtroendevalda inom företaget. Svensk Kooperation lyfter även fram demokrati som en av de sju kooperativa principerna som vägleder kooperativa företag runt om i världen via sina sociala kanaler.

Kommittén välkomnar Svensk Kooperations undertecknande och deras fortsätta arbete med att stärka demokratin.

Läs mer om deras åtaganden här

Syntolkning: Svensk Kooperations ordförande Marie Nygren och kommitténs ordförande Peter Örn står vid ett bord och  undertecknar deklaration för en stark demokrati

Foto: Svensk Kooperation

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Dela via

Kopiera länk

Kopiera