Göteborgs Universitet, Sjundedags Adventistsamfundet, Vara kommun och Västmanlands länsbildningsförbund undertecknar Deklaration för en stark demokrati

Göteborgs Universitet, Sjunde Sjundedags Adventistsamfundet, Vara kommun och Västmanlands länsbildningsförbund undertecknar Deklaration för en stark demokrati.

Göteborgs universitet

Inom ramen för Deklarationen kommer Göteborgs universitet att stärka kommunikationen kring demokratiforskning genom att bland annat öka samverkan med offentlig sektor, gymnasieskolor och civilsamhällets organisationer. Under hösten anordnades även en demokratimässa på universitetet för att tillsammans med gymnasieelever arbeta med demokratirelaterade frågor.

Läs mer om  deras åtaganden här

Sjundedags Adventistsamfundet

Inom ramen för Deklarationen kommer Sjundedags Adventistsamfundet tillägna en barnledarträff till att samtala om hur vuxna och barn kan kommunicera bättre med hjälp av öppen kommunikation. Syftet är att stärka det demokratiska samtalet för både vuxna och barn. Samfundet kommer även att publicera en artikel i sin medlemstidning ”AdventLiv” som beskriver hur frikyrkorörelsen bidragit till den demokratiska utvecklingen i Sverige.

Läs mer om  deras åtaganden här

Vara kommun

Inom ramen för Deklarationen kommer kommunen att ha en föreläsning på kommunfullmäktiges sammanträde den 20 december som handlar om ”100 år av demokrati”. Sammanträdet direktsänds i radio, föreläsningen kommer därav också nå allmänheten. Kommunens fyra bibliotek har även uppmärksammat att den svenska demokratin fyller 100 år i september och oktober med en affischutställning.

Läs mer om  deras åtaganden här

Västmanlands länsbildningsförbund

Inom ramen för Deklarationen har länsbildningsförbundet analyserat konsekvenserna av pandemin för folkbildningens demokratiska uppdrag. Förbundet har även arbetat med att öka den digitala kompetensen hos äldre och asylsökande. Länsbildningsförbundets medlemmar har genomfört cirka 55 ”digicirklar” för att minska de digitala klyftorna i samhället.

Läs mer om  deras åtaganden här

Kommittén välkomnar samtliga aktörers undertecknande samt deras arbete med att stärka demokratin.

Syntolkning: Omslagsbilden visar Göteborgs Universitets rektor Eva Wiberg som undertecknar deklarationen. Sedan syns Robert Sjölander, missionsföreståndare i Sjundedags Adventistsamfundet underteckna Deklarationen.  Nedanför syns kommunstyrelsens ordförande i Vara kommun, Gabriela Bosnjakovic tillsammans med kommunfullmäktiges ordförande i Vara kommun, Elof Jonsson. Gabriela Bosnjakovic undertecknar deklarationen. Längst ned i bild syns Heidi-Maria Wallinder, länsbildningskonsulent vid Västmanlands länsbildningsförbund underteckna deklarationen.

Foto: Respektive aktör

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Dela via

Kopiera länk

Kopiera