Medieinstitutet Fojo om hållbar journalistik och demokrati

Demokratistugan står just nu i Kalmar, där många olika aktörer är engagerade i programmet i och kring demokrativeckan. Kommittén har gjort en intervju med Kersti Forsberg, verksamhetschef vid Medieinstitutet Fojo.

Vad är hållbar journalistik?

-Det är ett delvis nytt sätt att se på journalistikens uppdrag. Hållbar journalistik handlar inte bara om att rapportera om det som händer exakt här och nu. Den reflekterar också över hur beslut, processer och aktiviteter kommer att påverka framtida generationer och, faktiskt, deras förmåga att åtnjuta samma eller förbättrade möjligheter jämfört med vår generation. Hållbar journalistik beskriver också hur lokala händelser är sammankopplade med globala händelser. Det handlar om att sätta saker i perspektiv.

Hur kan hållbar journalistik bidra till demokratin?

-Det är i princip omöjligt att se ett demokratiskt samhälle som skulle kunna fungera utan fri, oberoende och professionell journalistik. I grunden handlar det om två saker;
allmänheten måste ha tillgång till den information de behöver för att fatta välinformerade och hållbara beslut så att de kan påverka sin livssituation. Utöver det behöver makthavare granskas och ställas till svars – oavsett om de är politiska, ekonomiska eller ideologiska. Det vi kallar hållbar journalistik handlar om att – i granskningen av makthavare – ställa dem till svars i hållbarhetsfrågor och att se perspektiven lokalt och globalt liksom ”nu” och ”sedan.”

Vad krävs för att journalistiken ska kunna stärkas?

-Jag tror att mycket handlar om förståelse för vad journalistik faktiskt är. Att en journalists arbete alltid är för allmänhetens och medborgarnas bästa. Varenda journalist har som sitt uppdrag och – faktiskt sitt kall på jobbet – att bidra till en bättre värld. Min dröm är att makthavare (av alla slag – ekonomiska såväl som politiska) gick ut och sade att ”utan journalistik skulle vårt samhälle falla sönder”.
Ett samhälle där ingen granskade makthavarna objektivt vore en mardröm och en tydlig utveckling bort från ett demokratiskt styrelseskick.

Läs mer om Medieinstitutet Fojo här.

Syntolkning: Medieinstitutets Fojos verksamhetschef  Kersti Forsberg i profil.

Foto: Medieinstitutet Fojo

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Dela via

Kopiera länk

Kopiera