Nu gör vi hemsidan bättre!

Under hösten har kommittén Demokratin 100 år uppdaterat hemsidan www.vardemokrati.se. Vi är måna om att du lätt ska hitta det du söker när du besöker oss.

Förstasidan

På vår förstasida möts du därför av en kort information om kommittén liksom snabba vägar till Deklaration för en stark demokrati, Demokratistugan liksom komittén och information om vårt uppdrag.

I sektionen ”Aktuellt” hittar du det senaste som hänt i kommitténs arbete. Här ser du till exempel vilka nya underskrifter av deklarationen som kommit in, liksom de olika arrangemang som kommittén är med och organiserar. Det kan handla om föredrag, samtal om demokrati, demokratistugans turné o.s.v.

I högerspalten hittar du vårt kalendarium.

Nyheter

En nyhet på hemsidan är fliken ”press.” Där hittar du kontaktuppgifter för press- och kommunikationsfrågor liksom bilder att ladda ner för dig som vill berätta om demokratisatsningar inom ramen för deklarationen.

Här hittar du också logotyp och vinjett som du kan använda när du kommunicerar de satsningar som görs i just din organisation eller ditt län kring demokratin.

En annan nyhet är fliken ”Turnéplan” under ”Demokratistugan.” Här finner du de bokade stopp som Demokratistugan gör under sin turné i landet. Titta gärna på turnéplanen inför att ditt län bokar stugan.

På sidan ”Om demokratin” hittar du ett roligt spel som med fördel kan användas tillsammans med ungdomar i gymnasieåldern. Nyhetsmaskinen är ett pedagogiskt verktyg för att väcka uppmärksamhet och diskutera vikten av källkritik i vardagen. Det är tänkt som ett stöd för dig som till exempel driver studiecirklar, undervisar i skolan eller själv vill lära dig mer om källkritik. Du kan använda det som övning själv eller för att utmana andra. Att göra alla övningar beräknas ta cirka 15-30 minuter.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Dela via

Kopiera länk

Kopiera