Jubileumsåret 2021 – nu drar det igång!

Kommittén Demokratin 100 år fick år 2018 i uppdrag att stärka, främja och värna demokratin mot bakgrund av att Sveriges demokrati fyller 100 år 2021.

Nu står vi på tröskeln till det stora demokratiåret och kommittén är stolt över att närmare 90 aktörer – länsstyrelser, civilsamhällesorganisationer, företag, fackföreningar, kommuner och regioner bland andra – skrivit under Deklaration för en stark demokrati.

Alla dessa har gjort flera demokratistärkande åtaganden som kommer att genomföras under jubileumsåret och göra avtryck på vår gemensamma upplevelse av Sveriges demokrati.

Vad gör kommittén i 2021?
Några av de större arrangemang som kommittén avser delta i 2021 är Folk och Kultur, Järvaveckan, Almedalen och Bokmässan. Här vill kommittén lyfta demokratin, det demokratiska samtalet och skapa intresse för att värna vår demokrati på olika sätt i samhället.

Demokratistugans landsomfattande turné drar igång i mars 2021
Demokratistugan är ett mobilt kunskapscenter som kommittén tagit fram och som kommer att turnera i län över hela Sverige för att inbjuda till samtal, aktivitet, kunskapshöjning och medskapande kring vår demokrati. Våra demokratiambassadörer Peter Örn, Lena Posner-Körösi, Emma Frans och Rosaline Marbinah kommer att vara del av turnén.

Demokratifilmer
I samband med turnén tar kommittén även fram tio kunskapshöjande filmer om demokratin som kommer att synas i demokratistugan och i sociala medier. Alla som vill kommer att kunna sprida dessa filmer och använda dem i olika utbildande sammanhang.

Fler som engagerar sig
Kommittén fortsätter att samarbeta med alla aktörer som engagerar sig för demokratin och fortsätter också att inspirera fler från alla sektorer av samhället att skriva på Deklaration för en stark demokrati.

Tipsa gärna om kommitténs deklaration och glöm inte att besöka stugan när den landar i ditt län!

Turnéplan finner du här. 

Mer om Deklaration för en stark demokrati hittar du här.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Dela via

Kopiera länk

Kopiera