Björn Axén undertecknar Deklaration för en stark demokrati

Ett klipp för demokratin – Björn Axén ansluter sig till kommitténs deklaration.

Björn Axén har undertecknat Deklaration för en stark demokrati. Via kampanjer i sociala medier vill företaget sprida kunskap om demokratin. I arbetet kommer även influencers och bloggare att anlitas. Ambitionen är att bidra till ökat engagemang och intresse för demokratifrågor hos en yngre målgrupp. Läs mer om Björn Axéns åtaganden här.

Kommittén välkomnar Björn Axéns undertecknande av deklarationen. Därmed har 84 aktörer skrivit under deklarationen.

På bilden ovan syns Johan Hellström, Björn Axén AB, och Lena Posner-Körösi, kommittén Demokratin 100 år. Foto: Rasmus Lindahl.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Dela via

Kopiera länk

Kopiera