ForumCiv står upp för en stark demokrati

ForumCiv har undertecknat Deklaration för en stark demokrati. 

ForumCiv är en partipolitiskt och religiöst obunden bistånds- och civilsamhällesorganisation med omkring 140 medlemsorganisationer från svenska civilsamhället. ForumCiv verkar för fördjupad demokrati – för att alla människor ska ha reella möjligheter att delta i beslut som rör deras liv. Tillsammans arbetar ForumCiv och dess medlemsorganisationer med människors rättigheter och möjliggör ett starkt folkligt deltagande världen över.

Genom att underteckna deklarationen åtar sig ForumCiv bland annat att inspirera sina medlemsorganisationer att anta deklarationen och formulera egna åtaganden för demokratin. För att underlätta för sina medlemsorganisationer ska ForumCiv ta fram förslag på åtaganden som organisationerna antingen kan använda eller inspireras av.

Under 2021 ska ForumCiv även uppmärksamma civilsamhällets roll för demokratin genom organisationens externa kommunikationskanaler i Sverige och genom sina regionala kontor runt om i världen.

Kommittén välkomnar ForumCivs undertecknande av deklarationen.

Här kan du läsa mer om ForumCivs åtaganden.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Dela via

Kopiera länk

Kopiera