Medborgarskolan undertecknar deklarationen

Medborgarskolan har undertecknat Deklaration för en stark demokrati. Medborgarskolan är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening som arbetar för att inspirera människor  att utvecklas och hämta ny kunskap genom folkbildning, uppdragsutbildningar och skolverksamhet över hela landet.

Medborgarskolans är ett humanistiskt studieförbund som sätter viljan att lära först. Föreningen ser tillgången till kunskap som en förutsättning för en levande demokrati – och att människor som besitter kunskap vågar ta plats i det demokratiska samtalet.

Genom att underteckna deklarationen åtar sig Medborgarskolan att driva ett flertal projekt som på olika sätt främjar demokratin i samhället, bland annat Från utsatt till insatt – ett projekt som bidrar till att öka den digitala kompetensen bland grupper som är eller riskerar att hamna i ett digitalt utanförskap. Projektet utbildar i hur det digitala samhället fungerar och deltagarna får lära sig att använda olika digitala tjänster.

Medborgarskolan driver även projektet Nyfiken på min stad som fokuserar på utlandsfödda kvinnor som är hemmavarande med barn. Målsättningen är att kvinnorna ska utveckla sig i det svenska språket, och samtidigt känna att de är fullvärdiga medborgare i sin stad samt få kunskap om hur de kan ta en mer aktiv del i det närdemokratiska arbetet.

Kommittén välkomnar Medborgarskolans undertecknande av deklarationen och ser fram emot dess framtida insatser för en stark demokrati.

Du kan läsa mer om Medborgarskolans åtaganden här.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Dela via

Kopiera länk

Kopiera