#jagärhär undertecknar Deklaration för en stark demokrati

#jagärhär har undertecknat Deklaration för en stark demokrati. #jagärhär är en ideell förening som tar avstamp i den demokratiska frågeställningen om vem som har möjlighet att uttrycka sig på nätet.

#jagärhär arbetar med problemlösning genom civilkurage, mer konkret genom att stärka människor i att reagera och stå upp när andra blir utsatta för hat och hot. #jagärhär verkar vidare för att stoppa polarisering genom att föra politiska diskussioner på ett sakligt sätt, samt för att hindra spridningen av desinformation genom att hjälpa andra med källor till faktagranskad information.

Genom att underteckna deklarationen åtar sig #jagärhär bland annat att utbilda civilsamhället i digitalt motstånd, civilkurage och communitybuilding online. Under 2021 kommer föreningen även att fokusera på desinformation och i synnerhet konspirationsteorier och dess konsekvenser.  Målet är att tillsammans med experter förfina metoder för att fler personer ska kunna vara delaktiga i att bekämpa konspirationsteorier och desinformation online.

Kommittén välkomnar #jagärhärs undertecknande av deklarationen och ser fram emot dess insatser för en stark demokrati.

Läs mer om #jagärhärs åtaganden här. 

På bilden Mina Dennert, generalsekreterare #jagärhär, med deklarationen. Foto: Mina Dennert.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Dela via

Kopiera länk

Kopiera